Skallbergets Kiosk är en tobaksbutik i Västerås

tobaksbutik

I Västerås kan du köpa snus på tobaksbutiken Skallbergets Kiosk. De finns på adressen Emausgatan 42, 722 21 Västerås, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 21 13 26 73.