kungens kiosk & tobak är en tobaksbutik i Sörberge

tobaksbutik

I Sörberge kan du köpa snus på tobaksbutiken kungens kiosk & tobak. De finns på adressen Solhemsvägen 1, 861 42 Sörberge, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 60 57 84 00.