Vista’s Tobak & Godis är en tobaksbutik i Göteborg

tobaksbutik

I Göteborg kan du köpa snus på tobaksbutiken Vista’s Tobak & Godis. De finns på adressen Friggagatan 25B, 416 64 Göteborg, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 31 15 53 16.