Sval Livs Och Tobak är en tobaksbutik i Lidingö

tobaksbutik

I Lidingö kan du köpa snus på tobaksbutiken Sval Livs Och Tobak. De finns på adressen Svalvägen 39, 181 56 Lidingö, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer .