Gule Knut KB är en tobaksbutik i Göteborg

tobaksbutik

I Göteborg kan du köpa snus på tobaksbutiken Gule Knut KB. De finns på adressen Kungsportsplatsen 1, 411 10 Göteborg, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 31 13 99 22.