Godis huset är en tobaksbutik i Göteborg

tobaksbutik

I Göteborg kan du köpa snus på tobaksbutiken Godis huset. De finns på adressen Brahegatan 2, 415 14 Göteborg, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 73 703 29 99.