Glade Johan Godis & Servicebutik är en tobaksbutik i Göteborg

tobaksbutik

I Göteborg kan du köpa snus på tobaksbutiken Glade Johan Godis & Servicebutik. De finns på adressen Katrinerovägen 2A, 417 49 Göteborg, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer .