Dizaynia Möbler är en tobaksbutik i Malmö

tobaksbutik

I Malmö kan du köpa snus på tobaksbutiken Dizaynia Möbler. De finns på adressen Volframgatan 5, 213 64 Malmö, Sverige och snusbutiken kan nås på telefonnummer +46 40 43 10 10.